Aktuelt

Rådgivere kommuneøkonomi

19.1.2018

Etterspørselen etter våre tjenester er sterkt økende. Vi søker derfor etter nye medarbeidere med kommuneøkonomikompetanse.

Gjennomgang av Statped

17.10.2017

Agenda Kaupang har hatt i oppdrag å foreta en ekstern gjennomgang av Statpeds oppdrag, tjenester og ressursdisponering på fagområdet hørsel og innen tegnspråkopplæring. Oppdraget har omhandlet Statpeds tjenester til barn og unge i barnehage og grunnskole med hørselstap, og har omfattet dokumentstudier, spørreundersøkelse og intervjuer. Nå foreligger sluttrapporten.

Gjennomgang av tjenesteorganisering og økonomi i Hamar

8.9.2017

Agenda Kaupang har bistått Hamar kommune med en gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering i virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. Nå foreligger sluttrapporten fra gjennomgangen.

ROS-analyse for etikk og korrupsjon i Kvinesdal kommune

23.6.2017

Agenda Kaupang har våren 2017 gjennomført ROS-analyse innen etikk og korrupsjon med workshops i Kvinesdal kommune.

Evaluerings-konferansen 2017

11.5.2017

Evalueringskonferansen 2017 arrangeres i Oslo 23-24. oktober. Arrangør er Agenda Kaupang.