Aktuelt

Gjennomgang av tjenesteorganisering og økonomi i Hamar

8.9.2017

Agenda Kaupang har bistått Hamar kommune med en gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering i virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. Nå foreligger sluttrapporten fra gjennomgangen.

ROS-analyse for etikk og korrupsjon i Kvinesdal kommune

23.6.2017

Agenda Kaupang har våren 2017 gjennomført ROS-analyse innen etikk og korrupsjon med workshops i Kvinesdal kommune.

Evaluerings-konferansen 2017

11.5.2017

Evalueringskonferansen 2017 arrangeres i Oslo 23-24. oktober. Arrangør er Agenda Kaupang.

Evaluering av utdanningsprogram for barnefaglige sakkyndige

Agenda Kaupang har på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet evaluert utdanningsprogram for barnefaglige sakkyndige som oppnevnes i saker etter barnevernloven og barneloven.

– Forskere kan få raskere, rimeligere og sikrere tilgang til helsedata

19.12.2016

Forskningsrådet publiserte i dag rapporten Enklere tilgang – mer forskning som gir en oversikt over status og hindre for god bruk av norske persondata i helseforskning. Rapporten gir også anbefalinger om hvordan hindrene kan løses på en helhetlig måte for Norge.