Aktuelt

Rådgivere kommunaløkonomi

2.11.2017

Etterspørselen etter våre tjenester er sterkt økende. Vi søker derfor etter nye medarbeidere med kommunaløkonomikompetanse.

Rådgivere omstilling og digitalisering

18.10.2017

Etterspørselen etter våre tjenester er sterkt økende. Vi søker derfor etter nye medarbeidere.

Gjennomgang av Statped

17.10.2017

Agenda Kaupang har hatt i oppdrag å foreta en ekstern gjennomgang av Statpeds oppdrag, tjenester og ressursdisponering på fagområdet hørsel og innen tegnspråkopplæring. Oppdraget har omhandlet Statpeds tjenester til barn og unge i barnehage og grunnskole med hørselstap, og har omfattet dokumentstudier, spørreundersøkelse og intervjuer. Nå foreligger sluttrapporten.

Gjennomgang av tjenesteorganisering og økonomi i Hamar

8.9.2017

Agenda Kaupang har bistått Hamar kommune med en gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering i virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. Nå foreligger sluttrapporten fra gjennomgangen.

ROS-analyse for etikk og korrupsjon i Kvinesdal kommune

23.6.2017

Agenda Kaupang har våren 2017 gjennomført ROS-analyse innen etikk og korrupsjon med workshops i Kvinesdal kommune.