Aktuelt

Evaluering av utdanningsprogram for barnefaglige sakkyndige

Agenda Kaupang har på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet evaluert utdanningsprogram for barnefaglige sakkyndige som oppnevnes i saker etter barnevernloven og barneloven.

– Forskere kan få raskere, rimeligere og sikrere tilgang til helsedata

19.12.2016

Forskningsrådet publiserte i dag rapporten Enklere tilgang – mer forskning som gir en oversikt over status og hindre for god bruk av norske persondata i helseforskning. Rapporten gir også anbefalinger om hvordan hindrene kan løses på en helhetlig måte for Norge.

Evaluering av psykososial oppfølging etter 22. juli

14.9.2016

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert den psykososiale oppfølgingsmodellen etter terrorangrepet 22. juli 2011.

Sigrun Vågeng henviser til Agenda Kaupang-rapporten

9.9.2016

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng henviser til Agenda Kaupang-rapporten Helhetlig gjennomgang av tolkeområdet i debattinnlegg i Aftenposten 9. september:

Nye rådgivere til Agenda Kaupang

24.8.2016

Agenda Kaupang har ansatt to nye rådgivere: Astrid Nesland og Øyvind Næss-Holm.