Aktuelt

Fokus på samhandling i Østfold

Agenda Kaupang har bistått kommunene i Indre Østfold og Sykehuset Østfold med utvikling av samhandlingsmodeller.

Evaluering av returarbeidet i politiet

Agenda Kaupang bistår Politidirektoratet (POD) i anledning evaluering av returarbeidet i politiet.

Evaluering av IKT-samarbeid

Agenda Kaupang har bistått Drammen kommune med evaluering av IKT-samarbeidet i Drammensregionen.

Parlamentarisme i Fredrikstad

Agenda Kaupang er engasjert til å bistå Fredrikstad kommune med å utrede og utforme en egnet parlamentarisk løsning for Fredrikstad.