Aktuelt

Evaluering av IKT-samarbeid

Agenda Kaupang har bistått Drammen kommune med evaluering av IKT-samarbeidet i Drammensregionen.

Parlamentarisme i Fredrikstad

Agenda Kaupang er engasjert til å bistå Fredrikstad kommune med å utrede og utforme en egnet parlamentarisk løsning for Fredrikstad.