Bransjer

Agenda Kaupang retter sin virksomhet inn mot virksomheter i offentlig sektor og større selskaper i næringslivet. Blant oppdragsgiverne finnes de fleste departementene, en rekke direktorater og andre statlige virksomheter, mange fylkeskommuner og kommuner, flere av de største sykehusene i landet, frivillige organisasjoner, oljeselskaper og andre større tjenesteytende virksomheter i næringslivet.

Agenda Kaupangs marked illustreres ved listen til venstre, som viser noen av våre viktigste oppdragsgivere de siste årene.