Kommune

Agenda Kaupang – vi kan kommune
Agenda Kaupang er et av de mest brukte kunnskapsmiljøer av norske kommuner når det gjelder bistand til omstilling, effektivisering og organisasjonsutvikling. Tilbudet til kommunene omfatter bl.a. kostnadstilpasning, organisasjonsanalyser, omstillingsprosesser og utvikling av ledere og medarbeidere. Vi kjenner både den politiske og administrative virkeligheten i kommunene, og har detaljkunnskap i sektorer som pleie og omsorg, helse, skole og sosiale tjenester.

Agenda Kaupang har gjennom flere år gjennomført kostnadsanalyser for flere titalls kommuner, av ulik størrelse og i alle landsdeler. Med utgangspunkt i våre egenutviklede analysemodeller og en omfattende database, kan vi benchmarke din kommune mot andre og avdekke og belyse områder hvor kommunen kommer godt eller dårligere ut. Det gir grunnlag for nærmere analyser og utviklingstiltak.

Vi har også opparbeidet inngående kunnskap i analyse og utvikling av tjenester som skole, helse og omsorg, barnehage, barnevern mv. Dette er en type prosjekter hvor vi bistår kommunene med å effektivisere tjenestene og etablere robuste og fremtidsrettede løsninger for tjenestene.

Agenda Kaupang leverer tjenester til kommunene innenfor ledelse og medarbeiderskap i form av leder- og ledelsesutvikling, teamutvikling, medarbeiderskap og –utvikling, konfliktløsning og bistand i arbeidsmiljørelaterte problemstillinger. Vi bistår kommuner i rekrutteringsprosesser.

Vi bistår også kommunene med analyser av næringsutvikling eller andre samfunnsanalyser. Vi har bl.a. utført en rekke konsekvensanalyser av utbyggingstiltak knyttet til oljesektoren.

For KS og sentrale myndigheter gjør vi overordnede analyser knyttet til måten kommunene er organisert eller virker på.

Våre aktuelle tjenesteområder til kommunal sektor er (klikk på tjenesteområde for mer informasjon):