AK SH nett 2

Audun Korsvold

siviløkonom

Tlf: 908 26 913 / 67 57 57 00 | audun@agendakaupang.no
Audun Korsvold arbeider med strategi, styring, organisasjons- og ledelsesutvikling, rekruttering samt evaluering.

Han har bred erfaring som prosjektleder, utreder og prosessveileder. De siste årene har han bistått bl.a. departementer, statsetater, virksomheter i UH-sektoren og helseforetak i omstillingsprosesser, strategisk planlegging og OU-prosesser, og utført utredninger og evalueringer på ulike områder.

Audun var direktør i Agenda Kaupang i perioden 1998-2012. Tidligere har han vært Manager i Gemini Consulting (nå Capgemini), konsulent i Asplan Analyse, direktør i Forbrukerrådet, prosjektleder i Forbruker- og administrasjonsdepartementet og planleggingsleder i Statskonsult (nå Difi).