Erik Holmelin

cand.oecon.

Tlf: 970 23 652 / 67 57 57 00 | erik@agendakaupang.no
Erik Holmelin har over 30 års erfaring som konsulent og prosjektleder innenfor feltene regional-økonomisk analyse, samfunnsanalyse, petroleumsøkonomi, næringsanalyser og konsekvens-analyse.

Erik har bl.a. ledet arbeidet med en rekke større samfunnsanalyser og en lang rekke konsekvensutredninger på samferdselssektoren og petroleumssektoren.

Før han begynte i Agenda, var Erik konsulent i Asplan Analyse. Han har fra tidligere fem års erfaring som saksbehandler i Finansdepartementet, Industridepartementet og Teledirektoratet.