Gitte Haugnæss

cand.polit., gruppeleder

Tlf: 982 63 987 / 67 57 57 00 | gitte@agendakaupang.no
Cand.polit. Gitte Haugnæss arbeider med strategi-, HR- og organisasjons- og ledelsesutvikling og større omstillingsprosesser. Hun har hatt flere individuelle coachingoppdrag for topp- og mellomledere samt utvikling av toppledergrupper i både offentlige og private virksomheter. Hun har erfaring fra en rekke sektorer/bransjer: offentlig forvaltning, olje, kraft, reiseliv, telekom og transport. Hun har også utført evalueringer og ulike samfunnsanalyser.

Gitte er leder for Agenda Kaupangs gruppe for strategi og omstilling.

Arbeidserfaring: Direktør i Econ Pöyry, principal i Cap Gemini Ernst & Young, leder av organisasjon og personalavdelingen i Saga Petroleum, politisk stilling som byrådssekretær for kultur i Oslo kommune og rådgiver i Statskonsult. Hun har 18 års erfaring som konsulent og 10 års ledererfaring.