Hege Kristin Sunde

bachelor revisjon

Tlf: 982 06 836 / 67 57 57 00 | hege.kristin@agendakaupang.no
Hege Kristin Sunde har bred erfaring fra økonomistyring, omorganisering og effektivisering gjennom økonomisjefstillinger i både privat virksomhet og kommune. Hun har vært økonomisjef i Lier kommune i 5 år, og har vært sentral i kommunens omstillingsprosjekt. I Agenda Kaupang arbeider hun primært med analyse og effektivisering.

Hege Kristin har en bachelor i Revisjon, og startet sin karriere som revisor i Ernst & Young AS i 1999. Da hun etter 6 år som revisor valgte å gå over til Mesta AS, startet hun som forbedringscontroller. Etter kort tid ble hun økonomisjef i samme selskap på et nyetablert forretningsområde innenfor elektro. Der jobbet hun med analyser, verdivurderinger, risikovurderinger, forbedringsprosesser og forretningsstrategier.