Ida Uppstrøm Berg

adm. konsulent

Tlf: 932 68 587 / 67 57 57 00 | ida@agendakaupang.no
Ida Uppstrøm Berg er administrasjonskonsulent i Agenda Kaupang. Sammen med Bente og Therese er Ida Agenda Kaupangs blide ansikt utad, og har en viktig rolle i forholdet til kundene og interne støtteprosesser knyttet til tilbud og prosjekter.

Ida har en sentral rolle i kvalitetssikring av tilbud, rapporter og annet faglig arbeid.

Ida har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2016).