Jonas Rusten Wang

Msc. / Master of Arts

Tlf: 410 74 757 / 67 57 57 00 | jonas@agendakaupang.no
Jonas Rusten Wang er rådgiver i Agenda Kaupang innen strategi og omstilling, hvor han blant annet jobber med utredninger, evalueringer og offentlige omorganiseringsprosjekter. Jonas sin kjernekompetanse er offentlig forvaltning og organisering, og han har erfaring fra flere svært ulike fagområder, som samferdsel, byutvikling og migrasjon.

Jonas har omfattende erfaring i å bruke både kvantitative og kvalitative metoder for å gjøre meningsfulle analyser, og kommunisere funn på en hensiktsmessig måte. Som sertifisert innen Prince2 har Jonas god kjennskap til prosjektmetodikk nødvendig for å delta i og lede større prosjekter.