Kjell E. Værnor

MBA.

Tlf: 958 80 655 / 67 57 57 00 | kjell@agendakaupang.no
Kjell E. Værnor har en MBA. i ledelse fra BI og cand.mag. grad i økonomifag og pedagogikk.

Han har arbeidet med lederutviklings- og organisasjonsutviklingsprosesser i en rekke offentlige organisasjoner, bl.a. i Oslo, Bærum, Kristiansand, Kongsberg og Hamar kommuner, Østfold fylkeskommune og i Jernbaneverket, Tollvesenet og Statens landbruksforvaltning. Kjell jobber også med teamutviklingsprosesser og organisasjonsevalueringer, og yter bistand ved rekruttering.

Kjell har over 20 års praksis som leder i kommunesektoren, bl.a. sju års erfaring som rådmann i Fet kommune. Han har også erfaring fra ulike lederstillinger i Lørenskog, Bærum og Kristiansand kommuner.