Mats Wøien

cand.psychol.

Tlf: 908 60 952 / 67 57 57 00 | mats@agendakaupang.no
Mats Wøien har over 20 års erfaring fra konsulentbransjen. Hans hovedarbeidsfelt ligger innenfor organisasjonsanalyse, organisasjons- og lederutvikling. Mats har arbeidet med leder- og ledelsesutviklingstiltak innenfor en rekke sektorer, herunder bl.a. kommuner, departementer, direktorater, helseforetak, industri, og ulike deler av akademia. Han har bred erfaring fra utvikling av ledergrupper, så vel som fra mer helhetlige utviklingsprogram for alle ledere i en virksomhet. Oppdragene spenner fra atferdstrening med operative førstelinjeledere, til teamutvikling i ledergrupper på strategisk nivå.  Over 20 års konsulenterfaring har gitt ham en sterk tro på virkelighetsnær, erfaringsbasert læring som pedagogisk prinsipp.

Mats har tidligere arbeidet bl.a. som seniorkonsulent i PA Consulting, rådgiver i Arbeidsdirektoratet og psykolog ved Statens rehabiliteringssenter.