Morten Stenstadvold

cand.polit.

Tlf: 412 09 923 / 67 57 57 00 | morten@agendakaupang.no
Morten Stenstadvold arbeider med evaluering, styring, organisasjonsutvikling og innovasjon.

Morten har omfattende og bred erfaring fra evaluering av offentlig politikk, offentlige virksomheter og tiltak, plan-, beslutnings- og iverksettingsprosesser. På statlig nivå har han bl.a. ledet evaluering av omorganisering i Statens helsetilsyn, evaluering av direktoratenes styring av kommunene og evaluering av Frifond. Han har bl.a. deltatt i evalueringer av IMDi, Difi, NVE og Arbeidstilsynet. På kommunalt nivå har han ledet evaluering av Bymiljøetaten i Oslo kommune, innføring av fritt brukervalg i hjemmetjenesten i Oslo kommune og Evaluering av tilskudd til næringsutvikling og partnerskapsavtaler i Buskerud. Han har også deltatt i en rekke evalueringer av kommunale virksomhet og organisering i andre kommuner. Han leder for tiden sluttevalueringen av Groruddalssatsingen.

Morten har også utført prosjekter innen organisasjonsutvikling, utvikling av ledelses- og styringssystemene i statsforvaltningen, kommuner og etater. Han har også arbeidet med prosessutvikling og -forbedring, bl.a. med bruk av LEAN-metodikk. I de senere år har han også arbeidet mye med utvikling av innovasjonsevnen i norske kommuner og ledet bl.a. arbeidet med utvikling av KS-verktøyet Systematisk Ledelse av Innovasjon i Kommunene (SLIK).

Morten har erfaring fra arbeid med områder som politisk og administrativ organisering, kvalitets- og økonomistyring, IKT, internkontroll, tjenesteutvikling, næringsutvikling m.m. Morten har erfaring i utøvelse av tilsyn og med utvikling av tilsynsmetodikk. Han har deltatt i og ledet internasjonale evalueringsprosjekter knyttet til infrastrukturutbygging og areal- og transportpolitikk.

Morten har tidligere arbeidet som forsker ved Transportøkonomisk institutt og som revisjonsrådgiver i Oslo kommune, Kommunerevisjonen.