Per Ole Tomassen

cand.psychol.

Tlf: 951 00 474 / 67 57 57 00 | per.ole@agendakaupang.no
Per Ole Tomassen har over 20 års erfaring som konsulent innen områdene omstilling, rekruttering, organisasjons­utvikling og ledelsesutvikling. Han har erfaring fra en rekke ulike sektorer og har bistått i større omstillings­prosjekter både i stat og kommune. Han har arbeidet med ledelsesutvikling og team­utvikling i en rekke virksomheter, bl.a. Utenriksdepartementet, Vestfold fylkeskommune, Norsk Industri, Orkla Media, Hordaland fylkeskommune, Forsvarets forskningsinstitutt og Statsbygg.

Per Ole har erfaring fra katastrofearbeid i UNICEF, fra konsulent­virksomhet i Asplan Analyse og fra Televerket, hvor han jobbet med bedrifts­kultur, utvelgelse og utvikling av ledere og annet personale.