Therese Neråsen SH

Therese Neråsen

adm. konsulent

Tlf: 67 57 57 00 / | therese@agendakaupang.no
Therese Neråsen er administrasjonskonsulent i Agenda Kaupang. Sammen med Bente er Therese Agenda Kaupangs blide ansikt utad, og har en viktig rolle i forholdet til kundene og interne støtteprosesser knyttet til tilbud og prosjekter.

Therese har en sentral rolle i kvalitetssikring av tilbud, rapporter og annet faglig arbeid.

Therese har en mastergrad organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo (2015).