Thomas Gimse

sosialpedagog

Tlf: 916 97 080 / 67 57 57 00 | thomas@agendakaupang.no
Thomas Gimse arbeider med organisa­sjons‑ og ledelses­utvikling. Han har bl.a. vært engasjert i organisasjons- og lederutviklingstiltak for Utenriksdepartementet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Skattedirektoratet, sykehussektoren, videregående skoler og en rekke kommuner.

Før Thomas begynte som konsulent, ledet han flere prosjekter for Akershus fylkeskommune, deriblant utvikling av målstyring i fylkes­kommunen. Thomas har vært leder for etablering og drift av Akershus Kultursenter og konsulent i Asplan Analyse.