Rådgivere kommuneøkonomi

19.1.2018

Etterspørselen etter våre tjenester er sterkt økende. Vi søker derfor etter nye medarbeidere med kommuneøkonomikompetanse.

Vi søker etter nye medarbeidere som brenner for å arbeide med kvalitetsheving og effektivisering av kommunal sektor og for fagområdene digitalisering, omstilling og organisasjonsutvikling.

Ønsket kompetanseprofil:

 • Høyere utdannelse innen økonomi på minimum masternivå
 • Vi ser for oss at du enten har bakgrunn som økonomisjef eller tilsvarende i en kommune eller at du har erfaring fra konsulentbransjen
 • Analytisk og dyktig til å formidle fagstoff og legge til rette for gode lærings- og utviklingsprosesser hos våre kunder
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • God tallforståelse og evne til å gjennomføre analyser med regneark og statistiske verktøy

Sentrale fagområder:

 • Kommuneøkonomi og kommunale rammebetingelser, herunder analyser av budsjett og regnskap
 • Beregninger og vurderinger knyttet til inntektssystemet for kommunene
 • Effektivisering av kommunal tjenesteproduksjon og analyse av enkeltsektorer
 • Bruk av statistikk fra kommunens fagsystemer og offentlige kilder som grunnlag for ledelse og tjenesteutvikling
 • Demografiske analyser
 • Bruk av teknologi til å utvikle bedre administrative systemer og tjenester for innbyggerne

En rådgiver hos oss bør trives med å selge sin og Agenda Kaupangs kompetanse. Du vil inngå i et høyt kvalifisert fagmiljø, som legger vekt på å skape størst mulig verdi for våre kunder.

Vi har et transparent lønnssystem som premierer innsats, og en bedriftskultur som evner å balansere faglig fordyping og spisskompetanse med tverrfaglighet. Vi tilbyr nye kollegaer eierandel i selskapet.

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med Rune Holbæk, eller adm.dir. Dag Stokland.

Send søknad og CV til firmapost@agendakaupang.no, merket stillingstittel: «Rådgiver kommuneøkonomi».