Om Agenda Kaupang

Agenda Kaupang er et norsk, medarbeidereid konsulentselskap. Vi tilbyr analyse, utredning og rådgiving innen områdene ledelse, styring, økonomi og organisasjonsutvikling. Vårt arbeid er basert på metoder fra forskning og beste erfaringsbaserte praksis.

Agenda Kaupangs kunder er primært i offentlig sektor, samt blant bedrifter og organisasjoner i arbeidslivet. Vi er et høyt kvalifisert, tverrfaglig rådgivningsmiljø, og vår virksomhet kjennetegnes til enhver tid av det som skjer i offentlig sektor og i næringslivet.

Agenda Kaupang har hentet navnet sitt fra to norske konsulentselskaper som fusjonerte 1. april 2010. Det ene var Agenda Utredning & Utvikling, som ble grunnlagt i 1994. Det andre selskapet var Kaupangen, som ble dannet i 2002.

Selskapet er organisert i tre grupper:

• HR-gruppen, som ledes av Ragnar Kleiven
• Kommunegruppen, som ledes av Rune Holbæk
• Strategi- og omstillingsgruppen, som ledes av Gitte Haugnæss

Dag Stokland er adm. direktør i Agenda Kaupang. Vibeke Solheim er administrasjonssjef. Trude Andresen er ekstern styreleder.

Selskapet eies i sin helhet av medarbeiderne. I Agenda Kaupang inviteres de ansatte til å bli medeier etter ett års ansettelse. Samtlige ansatte er aksjonærer i selskapet.