I media
16.11.2017 Direktoratet for forvaltning og IKT

Statlege verksemder har i mange tilfelle ikkje nok kunnskap om kommunal organisering, infrastruktur, rutinar og budsjettprosessar og korleis dette påverkar innføringa av nye digitaliseringsløysingar. Staten er ikkje er god nok til å identifisere og berekne konsekvensane av digitaliseringstiltak som påverkar kommunal sektor (Agenda Kaupang & Oslo Economics, KS FoU-prosjekt nr. 154006). Ein av grunnane til dette er ifølge rapporten frå Agenda Kaupang at kommunesektoren i for liten grad vert involvert i planlegginga av digitaliseringstiltaka.

16.11.2017 Smaalenenes Avis

Konsulentselskapet Agenda Kaupang har anbefalt å bygge en ny barneskole i Mysen og legge ned alle grendeskolene. I juni bestemte flertallet av politikerne i kommunestyret i Eidsberg at saken skulle settes på vent. Nå har de fått saken i retur.

10.11.2017 Statoil ASA

Statoil signerer en intensjonsavtale med Sembcorp Marine Rigs & Floaters Pte. Ltd i Singapore for byggingen av skrog med integrert boligkvarter til produksjonsskipet som skal ligge på Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

– Johan Castberg er den neste store feltutbyggingen på norsk sokkel og viktig for fremtidig infrastruktur i Barentshavet. Analyser fra Agenda Kaupang viser at prosjektet vil bidra med rundt 47.000 årsverk i Norge i løpet av utbyggingsfasen fra 2018-2022 gitt en konkurransedyktig norsk leverandørindustri, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

8.11.2017 iFinnmark

Alta kommune skal engasjere Agenda Kaupang for å få orden på økonomien innen helse og sosial.

– Vi skal engasjere Agenda Kaupang, dem er eksperter innen helse og sosial, som kan gå i dybden, og se på hva vi gjør galt, sier rådmann Bjørn-Atle Hansen.

8.11.2017 Nye Asker kommune

Den eksterne utredningen som skal vurdere hensiktsmessig organisasjonsmodell for å ivareta brann- og redningstjenester i nye Asker kommune er nå ferdig. Det er analyseselskapet Agenda Kaupang som har utarbeidet rapporten. Rapporten blir en del av kunnskapsgrunnlaget som rådmannen legger til grunn i sin innstilling til fellesnemnda om fremtidig organisering av brann- og redningstjenester i nye Asker.