I media
17.7.2017 KS

KS og NAV har inngått et samarbeid om økt innsats rettet mot 31 store kommuner med høyt sykefravær. Prosjektet NED med sykefraværet skal gi drahjelp til kommunenes eget arbeid med å redusere og forebygge sykefraværet. Dette arbeidet er godt igang.

Innsatsen skjer i tett samarbeid med NAV, og følgeforskes av Agenda Kaupang og Proba samfunnsanalyse. Drahjelpen bygger på kunnskap om nærværsfremmende arbeidsmiljøfaktorer og mestringsorientert ledelse.

17.7.2017 Teknisk Ukeblad

Agenda Kaupang har på vegne av Statoil utarbeidet en rapport for å vurdere de samfunnsmessige ringvirkningene av Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Rapporten ble publisert tidligere i sommer.

30.6.2017 Helsedatautvalget

Helsedatautvalget mener at det i løpet av de siste årene er igangsatt mye bra arbeid for å gjøre tilgangen til helsedata bedre. – Det er viktig at dette arbeidet fullføres så raskt som mulig. De grunnleggende utfordringene med dagens system vil imidlertid bestå, og det er behov for mer radikale grep hvis man reelt skal oppnå enklere og sikrere utnyttelse av norske helsedata, sier Marta Ebbing, leder av utvalget. (Agenda Kaupang har utarbeidet rapporten for Forskningsrådet som utvalget viser til i sitt arbeid.)

26.6.2017 Statoil ASA

Feltet har en forventet oppstart i 2022, og vil være i drift i 30 år. Det vil bli investere rundt 1,15 milliarder kroner årlig for å drifte feltet. Det vil utgjøre rundt 1700 årsverk nasjonalt, og rundt 500 vil være i Nord-Norge. Dette er både de direkte og indirekte virkningene. (Agenda Kaupang)

15.6.2017 Budstikka

Tidligere denne uken skrev Budstikka om fastleger som reagerer på nye politiske føringer, der ambisjonen er at 50 prosent av fastlegene skal gå vakter på legevakten – i tillegg til å drive egen praksis.