I media
18.9.2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Agenda Kaupang og Oslo Economics har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet rapporten Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet.

14.9.2017 Hamar Arbeiderblad

Hamar kommune har fått konsulentselskapet Agenda Kaupang til å gjennom gå kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Formålet er å se etter forbedringspunkter, og komme med forslag til framtidas omsorgstjenester.

6.9.2017 Hamar Arbeiderblad

Helse- og omsorgsavdelingen i Hamar kommune står foran en stor omorganisering. Blant annet foreslås det å gå bort fra pleie- og omsorgsdistrikter. Konsulentfirmaet Agenda Kaupang har gått gjennom helse- og omsorgsavdelingens drift og organisering for å se om det er nye måter å jobbe på.

5.9.2017 Hamar kommune

Konsulentselskapet Agenda Kaupang har bistått kommunen med utredningen. Rådmannen sender utredningen på høring i kommuneorganisasjonen, til politiske råd, brukerråd, de tillitsvalgte i organisasjonen og andre interessenter. Høringsfrist er 21. september 2017.

22.8.2017 Petro.no

«Norsk verdiskapning for operatørens andel av utbyggingskostnadene endte på 5,8 milliarder kroner, tilsvarende 43 prosent. [….] Norsk verdiskaping i bygging av produksjonsskipet har det ikke vært mulig å beregne, men kjente norske vare- og tjenesteleveranser tyder på en norsk verdiskaping i størrelsesorden 10 prosent», skriver Agenda Kaupang i en rapport utarbeidet for Norske Shell og oversendt norske myndigheter.