I media
6.12.2017 Asker kommune

Asker og Bærum kommuner er blitt enige om en intensjonsavtale som beskriver samarbeidet dersom nye Asker vedtar et felles brannvesen med Bærum. Også den eksterne rapporten «Vurdering av modeller for organisering av brann- og redningstjenestene i nye Asker kommune» (Agenda Kaupang), anbefaler interkommunalt selskap mellom nye Asker og Bærum.

5.12.2017 E24

Statoil sender tirsdag inn utbyggingsplanen for det som vil bli det andre oljefeltet i Barentshavet. I motsetning til Goliat-feltet ser Johan Castberg ut til å bli et gigantisk milliardeventyr for både oljenæringen og statskassen. Agenda Kaupang har på oppdrag for Statoil og partnerne beregnet at feltet vil sysselsette snaue 47.000 årsverk i utbyggingen, hvorav 1.800 vil være i Nord-Norge. I driftsfasen anslås det at feltet vil sysselsette 1.700 årsverk, hvorav 500 i Nord-Norge.

22.11.2017 Teknisk Ukeblad

Miljødirektoratet viser til at det i Olje- og energidepartementets veileder for PUD går fram at inntekter til staten skal beskrives i konsekvensutredningen. Miljødirektoratet reagerer også på at en rapport fra Agenda Kaupang om samfunnsmessige virkninger holdes hemmelig.

16.11.2017 Direktoratet for forvaltning og IKT

Statlege verksemder har i mange tilfelle ikkje nok kunnskap om kommunal organisering, infrastruktur, rutinar og budsjettprosessar og korleis dette påverkar innføringa av nye digitaliseringsløysingar. Staten er ikkje er god nok til å identifisere og berekne konsekvensane av digitaliseringstiltak som påverkar kommunal sektor (Agenda Kaupang & Oslo Economics, KS FoU-prosjekt nr. 154006). Ein av grunnane til dette er ifølge rapporten frå Agenda Kaupang at kommunesektoren i for liten grad vert involvert i planlegginga av digitaliseringstiltaka.

16.11.2017 Smaalenenes Avis

Konsulentselskapet Agenda Kaupang har anbefalt å bygge en ny barneskole i Mysen og legge ned alle grendeskolene. I juni bestemte flertallet av politikerne i kommunestyret i Eidsberg at saken skulle settes på vent. Nå har de fått saken i retur.