I media
22.8.2017 KS

KS og PBL har utarbeidet en veileder for beregning av tilskudd til private barnehager. Mange kommuner har nå erfaringer med bruk av veilederen og tilhørende maler. KS ber om innspill til konkrete utfordringer kommunene ønsker belyst i en videoveiledning.

KS ønsker at videoveiledningen skal utdype problemstillinger som kommunene møter i det praktiske arbeidet med tilskuddsberegningen. Videoen som skal supplere veilederen blir åpent tilgjengelig på internett. Planlagt publisering er i uke 38. Hege Kristin Sunde fra Agenda Kaupang vil være kursholder i videoveiledningen.

18.8.2017 Magma

Holder du tak i dine egne karrierevalg, eller preges jobben og din utvikling av tilfeldigheter som «bare» dukker opp? Reflekterer du over hvilke av dine arbeidsoppgaver som oppleves som mest lystbetont, og sørger du for å bruke mer av tiden din på dem? Vurderer du hvilken kompetanse du vil trenge fremover, og bruker du tid på å utvikle og tilegne deg nye kunnskaper og ferdigheter?

10.8.2017 NTB

- KS og kommunesektoren mener BPA er et viktig tiltak som sikrer at funksjonshemmede kan leve normale liv. Det er derfor gledelig at undersøkelsen, som er gjennomført av Agenda Kaupang, bekrefter at de aller fleste søknadene om BPA innvilges, og at kommunene også tilbyr BPA til mottakere av tjenester som faller utenfor rettighetsområdet.

4.8.2017 Kommunal Rapport

Færre og mindre regionkontorer i Husbanken, anbefaler Agenda Kaupang i ny utredning for Kommunaldepartementet. Sp vil stanse de foreslåtte endringene.

17.7.2017 KS

KS og NAV har inngått et samarbeid om økt innsats rettet mot 31 store kommuner med høyt sykefravær. Prosjektet NED med sykefraværet skal gi drahjelp til kommunenes eget arbeid med å redusere og forebygge sykefraværet. Dette arbeidet er godt igang.

Innsatsen skjer i tett samarbeid med NAV, og følgeforskes av Agenda Kaupang og Proba samfunnsanalyse. Drahjelpen bygger på kunnskap om nærværsfremmende arbeidsmiljøfaktorer og mestringsorientert ledelse.