I media
14.2.2015 NRK

Fylkesmann Anne Enger roser Halden kommune for godt arbeid med å få kontroll på økonomien. For første gang på mange år gikk kommunen med overskudd i fjor, men likevel venter nye innsparinger i pleie og omsorgssektoren. Agenda Kaupang bistår Halden i dette arbeidet.

13.2.2015 Halden Arbeiderblad

Halden kommune bruker totalt over 80 millioner kroner mer enn andre kommune på helse, pleie og funksjonshemmede. Det viser rapport fra Agenda Kaupang.

5.2.2015 Ny Teknikk

Johan Sverdrup-feltet, som ble oppdaget i 2010 og 2011, er et av de største oljefeltene på norsk sokkel i Nordsjøen. Det ligger på Utsirahøyden, 140 kilometer vest for Stavanger. Statoil beregner at feltutbyggingen vil generere 51 000 årsverk og 1350 milliarder kroner i inntekt til den norske stat. Estimater fra Agenda Kaupang viser at norsk leverandørindustri vil kunne oppnå over 50 prosent av oppdragene i byggefasen, og rundt 90 prosent i driftsfasen.

3.2.2015 Universitetet i Oslo

Agenda Kaupang har på oppdrag fra instituttet gjort en evaluering av den administrative organiseringen ved Helsam.

2.2.2015 Haugesunds Avis

En foreløpig analyserapport forteller at det er mye å hente både faglig og økonomisk med en felles interkommunal legevakt i Raglamyr/Norheim-området. Analyserapporten er utarbeidet av Agenda Kaupang.