I media
8.1.2015 Diverse medier

Evalueringen av Difi utført av Agenda Kaupang og A-2, har fått bred medieomtale etter at den ble offentliggjort. Et utvalg nettsaker:

Computerworld: «Vi må få det til!»

Computerworld: «Difi har ikke levert på mål og forventninger»

Digi.no: «Advarer mot felles IT-systemer»

Digi.no: «Difi satt på sidelinjen»

DN: «- Helt på sidelinjen»

IKT-Norge: «Difi mangler virkemidler»

Morgenbladet: «Rot i samordenen»

Stat & Styring: «Mangler ‘trøkk'»

3in: «Utreder: – Difi bør bli faglig tenketank»

6.1.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har mottatt rapporten «Evaluering av Difi». Oppdraget er utført av Agenda Kaupang.

1.1.2015 Hamar Arbeiderblad

Hamar kommune har invitert konsulentfirmaer til å sammenligne ressursbruken i Hamar med sammenlignbare kommuner. Agenda Kaupang er blant de inviterte.

21.12.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Når vi skal forenkle og forbedre offentlig sektor, må vi også se på oss selv og departementene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. En fersk rapport viser at det er stort potensial til å drive departementene bedre enn i dag ved å effektivisere og fornye administrative funksjoner. Rapporten en utarbeidet av CapGemini i samarbeid med Agenda Kaupang.

19.12.2014 Kommunal-Rapport

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) jubler og KS fortviler etter at Høyesterett har avvist å behandle striden om barnetilskudd mellom fem private barnehager og Nesodden kommune. Artikkelen viser til Agenda Kaupangs veileder for likebehandling av barnehager og forslag til alternativ barnehage-finansiering.