I media
20.8.2014 NRK

Barnevernsledelsen i Kristiansand frikjennes for anklagene som førte til en varslingssak. Etter et anonymt brev fra ansatte, ble det igangsatt gransking av arbeidsforholdene. Nå slettes varslingssaken, gransket av Agenda Kaupang.