I media
27.10.2014 Bergens Tidende

Helseministre og kommunetopper valfarter til Fjell kommune  for å studere helsetilbudet kommunen har bygget opp på Straume. – Bergen ville spart en milliard kroner i året hvis de hadde gjort veivalg som Fjell, sier kommuneekspert Kaare Granheim.

20.10.2014 Aftenposten

Den kommende politireformen som Regjeringen arbeider med, kan ikke bare handle om struktur. Den må handle om innhold, kvalitet og god ledelse, skriver leder for justiskomiteen på Stortinget Hadia Tajik i denne kronikken, og viser bl.a. til Agenda Kaupangs evaluering av Follo politidistrikt.

16.10.2014 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Samspillet med kommunal sektor og andre statlige aktører er viktige forbedringspunkter i IMDis arbeid med bosetting av flyktninger. Dette er konklusjonen i Riksrevisjonens omtale av IMDis arbeid i 2013. I artikkelen vises det til evalueringen av IMDi, utført av Agenda Kaupang på oppdrag av BLD (2014).

14.10.2014 Arbeids- og sosialdepartementet

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt om formålet med omdanning av Statens pensjonskasse (SPK) til forvaltningsbedrift er oppfylt, og om modellen som netto-budsjettert virksomhet har fungert som forutsatt og gitt økt effektivitet, handlefrihet og omstillingsevne.

8.10.2014 Kongsvinger kommune

Kongsvinger kommune vil i ukene 42 og 43 gjennomføre en brukerundersøkelse for områdene barnehage, skole, SFO, Forvaltningsenhet, Hjemmebaserte tjenester, Aktivitet- og bistandsenheten, Psykisk helse, HDO og sykehjem.  Agenda Kaupang bistår kommunen i gjennomføring av undersøkelsen.