I media
26.9.2014 Halden Arbeiderblad

Det var budskapet fra rådmann Gudrun Haabeth Grindaker i Halden kommune da hun torsdag inviterte politikerne til dialogmøte i forbindelse med budsjettet for 2015. Agenda Kaupang bistår Halden i arbeidet med å forbedre økonomien.

24.9.2014 Bærum kommune

Det var bred enighet om å videreføre den bestående styringsmodellen i Bærum kommune, da alternative løsninger for politiske styringsmodeller ble behandlet i kommunestyret 24. september. Agenda Kaupang hadde bistått i utarbeidelse av de alternative løsningene.

24.9.2014 Kommunal Rapport

En fersk dom fra lagmannsretten gir ny næring til kravet om å endre reglene for likebehandling av barnehager. – Opphev hele systemet, sier konsulent Bjørn Brox (Agenda Kaupang) og får delvis støtte fra KS og PBL.

26.8.2014 NRK

Kommunene Midsund og Aukra vil gjerne slå seg sammen. Rapport fra Agenda Kaupang viser stor vilje til sammenslåing – men andre vil de ikke ha med.

20.8.2014 NRK

Barnevernsledelsen i Kristiansand frikjennes for anklagene som førte til en varslingssak. Etter et anonymt brev fra ansatte, ble det igangsatt gransking av arbeidsforholdene. Nå slettes varslingssaken, gransket av Agenda Kaupang.