Stat

Agenda Kaupang – kunnskap om staten
Agenda Kaupang er blant de fremste analyse- og endringsmiljøene i landet når det gjelder kunnskap om ledelse og organisering i staten. Vi har oppdrag innenfor de fleste politikkområder og sektorer, både i sentralforvaltningen, i direktoratene og i de store, landsdekkende etatene.

Agenda Kaupang er til enhver tid engasjert i oppdrag som innebærer bistand til ledelse, omstilling og organisasjonsutvikling i statlig sektor. Dette betyr at vi tilbyr tjenester og et fagmiljø med god kjennskap til statlig sektor og de utfordringer statlig sektor står i, og som ligger foran oss. I de senere årene har vi særlig hatt oppdrag innenfor sektorene utdanning, universitet- og høgskolesektoren, justis, beredskap og politi.

Agenda Kaupang har gjennom mange år hatt et sterkt fokus på styring og sammenhengene mellom ulike styringsformer, herunder mål- og resultatstyring (MRS), og utvikling av driftsintegrerte ledelses- og medarbeiderskapsprogrammer. Vi er dessuten et nasjonalt evalueringsmiljø, og har utført og utfører en rekke større evalueringer av måloppnåelse og måten departement og direktorat er organisert eller driver sin virksomhet på.

Våre aktuelle tjenesteområder til statlig sektor er (klikk på tjenesteområde for mer informasjon):