An effective fashion space for development

Våre tjenester

Agenda Kaupang tilbyr utrednings- og utviklingsbistand på et bredt tjenesteområde. Vi er et høyt kvalifisert, tverrfaglig rådgivningsmiljø som har to faglige tyngdepunkter. Det ene er et høyt kvalifisert utviklingsmiljø med basis i kunnskap om mennesker og organisasjoner. Det andre er et faglig sterkt analysemiljø med basis i kunnskap om økonomi og samfunn.

I menyen til venstre kan du lese mer om våre tjenester. Omtale av våre nyeste prosjekter finner du i vårt nyhetsarkiv.