Strategi og styring

Agenda Kaupang har høy kompetanse innen fagfeltet strategi og styring i offentlig sektor. Vi gjennomfører flere større oppdrag, blant annet for departementer, direktorater, kommuner og øvrige organisasjoner i arbeidslivet med bistand innen politisk styring, strategiutvikling, mål- og resultatstyring, risikoanalyser og økonomisk styring.

Strategi og styring i staten

Agenda Kaupang leverer tjenester til staten innenfor strategi og styring i form av strategiutvikling, omstilling og organisasjonsutvikling, virksomhetsstyring og prosjektstyring.

Vi bistår statlige virksomheter i utvikling av strategi- og styringsdokumenter og er et av Norges ledende fagmiljø innenfor mål- og resultatstyring (MRS) og denne styringsformens integrering med øvrige styringsformer i staten.

Utvalgte referanser
Kunnskapsdepartementet, HiOA og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er eksempler på våre statlige oppdragsgivere innenfor strategi og styring:

Kunnskapsdepartementet

Videreutvikling av mål- og resultatstyringssystem for Norges forskningsråd

Høgskolen i Oslo og Akershus

Rammeavtale virksomhetsstrategi og lederutvikling

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Strategisk ledelsesutvikling

For mer informasjon, kontakt gruppeleder Gitte Haugnæss

Strategi og styring i kommunene

Agenda Kaupang leverer tjenester til kommunene innenfor strategi og styring i form av strategiutvikling, omstilling og organisasjonsutvikling, virksomhetsstyring og prosjektstyring. Vi har bistått flere kommuner i arbeid med strategisk planlegging og styring, hvilke planleggings– og styringselementer som brukes, og hva som kan være innholdet i kommunenes strategi.

Vår erfaring er at kommunene i stor grad benytter strategiske planleggings- og styringsprosesser, og at de jevnt over opplever effekten av strategisk planlegging som positiv. Vi bistår kommunene med å koble komplekse, sammensatte styringsprosesser sammen slik at det er enklere å håndtere disse i hverdagen.

Utvalgte referanser
Sør-Odal, Lørenskog og Søgne kommuner er eksempler på våre oppdragsgivere i kommunal sektor:

Sør-Odal kommune

Økonomistyring

Lørenskog kommune

Videreutvikling av styringssystem

Søgne kommune

Lederutvikling og virksomhetsstyring

For mer informasjon, kontakt gruppeleder Rune Holbæk

Strategi og styring i privat sektor

Agenda Kaupang leverer strategi og styringsbistand til bedrifter, ideelle organisasjoner og interesseorganisasjoner i form av strategiutvikling, omstilling og organisasjonsutvikling, virksomhetsstyring og prosjektstyring.

Utvalgte referanser
Nordre Aasen, Antidoping Norge og Signo er eksempler på våre private oppdragsgivere innenfor strategi og styring:

Nordre Aasen

Bistand turnus

Antidoping Norge

Strategi og organisasjonsplan

Signo

Strategibistand m.m.

For mer informasjon, kontakt gruppeleder Gitte Haugnæss