Om Agenda Kaupang >

Agenda Kaupang er et norsk konsulentselskap. Vi tilbyr analyse, utredning og rådgiving innen områdene ledelse, styring, økonomi og organisasjonsutvikling.

Agenda Kaupangs kunder er primært i offentlig sektor, samt blant bedrifter og organisasjoner i arbeidslivet.